FEMUNDLÖPET 2010
Håkan Nisula tillsammans med hundarna
"Sälka" (BIVVILIS EMINHA OF MY BLUF), hennes dotter "Arija" (BIELKERSMILS ARTEMISIA),
hennes son "Aijas"
(BIELKERSMILS ADONIS OF KARTMAN), "Spira" (SVARTISENS SPIRA) och "Singhi" (GREAT JAMAROFS MANKA)
gick över mål linjen efter ett 400 kilometer lång äventyr i Norge. /

Håkan Nisula togheter with his dogs
"Sälka" (BIVVILIS EMINHA OF MY BLUF), her daugheter "Arija" (BIELKERSMILS ARTEMISIA), her son "Aijas" (BIELKERSMILS ADONIS OF KARTMAN), "Spira" (SVARTISENS ANGERBODA) and "Singhi" (GREAT JAMAROFS MANKA)
crossing the finish line after a 400 kilometers long sled adventure in Norway.

Foto/ photo: Kjersti Mjaerum

<-TILLBAKA/BACK